Cập nhật lúc 09:14:29 01/06/2020 (Lượt xem: 2632)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thống nhất về nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 6 - HĐND tỉnh (khóa X)

BT- Trong phiên họp ngày 28/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo và thống nhất về nội dung, thời gian kỳ họp bất thường lần 6 - HĐND tỉnh (khóa X).

Theo đó, dự kiến kỳ họp bất thường lần 6 sẽ diễn ra trong ngày 11/6/2020, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định một số vấn đề sau: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác đối với diện tích rừng trồng thuộc dự án công trình đường dây 500 kV mạch kép Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam – Trung Nam (thuộc đường dây 500 kV Vân Phong – Vĩnh Tân) đi qua địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Kè bảo vệ bờ biển xã Hòa Phú (nay là bờ biển khu phố Phú Tân, thị trấn Phan Rí Cửa), huyện Tuy Phong và Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND, ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2019. Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh.

NGỌC TÀI