Cập nhật lúc 14:16:14 28/05/2020 (Lượt xem: 3229)
Cần quan tâm xây dựng các thiết

Cần quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa cho trẻ em

BTO- Ngày 27/5, trong khuôn khổ Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Đại biểu Lê Quốc Phong - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đã tham gia ý kiến.

Về cơ bản, tôi thống nhất rất cao với báo cáo giám sát mà tổ công tác đã trình bày trước Quốc hội và bản thân chúng tôi là một trong những cơ quan cùng tham gia, cũng đã tham ý kiến rất nhiều những nội dung liên quan. Tôi cũng thống nhất cao với những ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội phát biểu trước trong phân tích, đánh giá về thực trạngnguyên nhân thành công cũng như là những điểm còn hạn chế và những bài học kinh nghiệm chúng ta đã rút ra trong quá trình triển khai thực hiện việc phòng, chống xâm hạitrẻ em. Tôi xin phép được trao đổi thêm 2 nội dung.

Thứ nhất, liên quan tới việc xây dựng các thiết chế văn hóa cho trẻ em. Tôi tán thành quan điểm của nhiều đại biểu rằng chúng ta cần quan tâm tới việc tăng cường các môi trường, điều kiện lành mạnh để giúp trẻ em có môi trường thuận lợi phát triển, là kênh để giúp cho các em có điều kiện được trang bị các kỹ năng cần thiết, trong đó hệ thống các nhà thiếu nhi, các cung thiếu nhi là một thiết chế hết sức quan trọng. Có một số liệu, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần hết sức quan tâm. Năm 2016 khi chúng ta có Luật Trẻ em thì lúc đó chúng ta có 46 nhà thiếu nhi cấp tỉnh và 163 nhà thiếu nhi cấp huyện. Đến năm 2020, chúng ta nhìn lại 4 năm Luật Trẻ em đi vào thực tiễn và có giá trị của nó thì hiện nay số nhà thiếu nhi cấp tỉnh chỉ còn lại 26 và nhà thiếu nhi cấp huyện chỉ 101. Rất nhiều tỉnh, thành đã tiến hành sáp nhập các nhà thiếu nhi vào các trung tâm văn hóa hoặc giải thể trên cơ sở sắp xếp lại hệ thống này. Tôi nghĩ rằng với nhà văn hóa thiếu nhi thì chúng ta cần phải ứng xử với nó như là một thiết chế hết sức đặc biệt. Bởi vì đây là môi trường, điều kiện để giúp cho trẻ em có một không gian sinh hoạt lành mạnh. Nếu hệ thống nhà văn hóa thiếu nhi này hoạt động được tốt là thực tế là trong quá trình hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi đã chứng minh được thực tiễn của nó trong việc ươm mầm tài năng, tạo môi trường, tạo điều kiện và tổ chức được rất nhiều những hoạt động để trang bị kỹ năng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó có những kỹ năng về phòng chống xâm hại trẻ em. Do đó việc duy trì hệ thống thiết chế này là hết sức cần thiết tôi tha thiết đề nghị trong Nghị quyết của Quốc hội lần này giao cho Chính phủ chỉ đạo tất cả các tỉnh, thành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải quan tâm và xem đây là một nội dung để thực hiện công việc này và phải đầu tư thoả đáng để phát triển hệ thống thiết chế này.

Vấn đề thứ hai là về việc thực hiện trách nhiệm tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Hiện nay, Trung ương Đoàn được giao tại Điều 77 của Luật Trẻ em để thực hiện là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Bản thân của chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều những hoạt động và cố gắng hình thành nhiều mô hình và phương thức để lắng nghe tiếng nói của trẻ em và tạo cầu nói với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Các mô hình về Hội đồng trẻ em cũng được nhiều địa phương triển khai. Tuy nhiên tôi rất mong muốn rằng Quốc hội và đại biểu Quốc hội cũng như là đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành xem việc tiếp xúc và lắng nghe tiếng nói trẻ em là một trách nhiệm của mình. Thực ra điều này trong luật đã có quy định ở khoản 4 Điều 79 của Luật Trẻ em. Tuy nhiên cơ chế này cũng không được thường xuyên và cũng chưa được liên tục, đây cũng là điểm hạn chế. Nếu như Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội xem đây là nội dung cần phải thực hiện trước các kỳ họp Quốc hội và có một báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị. Qua quá trình tiếp xúc, lắng nghe tiếng nói của trẻ em cùng với báo cáo của Trung ương Đoàn, tôi tin rằng sẽ có nhiều kênh tiếp cận và chúng ta sẽ có nhiều phương thức để lắng nghe được các em một cách thiết thực, cụ thể hơn, sẽ có nhiều nội dung mà chúng ta sẽ có nhiều phương thức để lắng nghe được các trẻ em một cách thiết thực, cụ thể hơn, sẽ có nhiều nội dung mà chúng ta có thể giải quyết, giúp cho các em có một môi trường không gian, điều kiện tốt cũng như là thực hiện Luật Trẻ em một cách hiệu quả và thiết thực hơn.

Lê Quốc Phong