Cập nhật lúc 11:23:53 28/05/2020 (Lượt xem: 1591)
Đức Linh

Đức Linh: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt gần 40%

BTO- 5 tháng đầu năm, UBND huyện Đức Linh đã xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 138,43ha/350ha, đạt 39,55% kế hoạch. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo UBND xã, thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn và Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai chỉnh lý bản đồ, số liệu đo đạc địa chính để thực hiện cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 6 đơn vị đã được đo đạc địa chính theo Đề án 920 của tỉnh.

Tiến hành công bố, công khai và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đức Linh đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đối với công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn, đang hoàn chỉnh bản đồ điều tra khoanh đất các xã, thị trấn...

Trần Thi