Cập nhật lúc 09:09:50 27/05/2020 (Lượt xem: 3143)
Chi bộ Tòa án nhân dân Hàm Thuận

Chi bộ Tòa án nhân dân Hàm Thuận Bắc: Nâng cao chất lượng xét xử

BT- Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 chất lượng án giải quyết, xét xử ở Tòa án nhân dân Hàm Thuận Bắc được nâng lên rõ nét, không có án quá hạn luật định, không có trường hợp kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm... Đó là nhờ chi bộ Đảng lãnh đạo sát sao, đúng đường lối...

Một phiên xử của TAND Hàm Thuận Bắc.

 Chất lượng xét xử được nâng lên

Xác định công tác giải quyết, xét xử các loại án và công tác thi hành án phạt tù là nhiệm vụ trọng tâm nên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi bộ Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hàm Thuận Bắc đã tập trung lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ vào chỉ đạo và hướng dẫn của tòa án cấp trên về chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và chỉ đạo của Huyện ủy về nhiệm vụ an ninh trật tự tại địa phương, chi bộ đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến tất cả các đảng viên trong chi bộ và đề ra kế hoạch của chi bộ, đồng thời triển khai đến cán bộ, thẩm phán của đơn vị. Với những biện pháp và giải pháp cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị giải quyết, xét xử 4.712/5.240 vụ, việc đã thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 89,92%. Giải quyết 38/38 trường hợp áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại tòa án, 295/295 trường hợp giải quyết miễn, giảm chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại tại TAND.  Chất lượng án giải quyết, xét xử cũng được nâng lên rõ nét là không có án quá hạn luật định, không có trường hợp kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Án bị hủy do lỗi chủ quan 4,5 vụ chiếm tỷ lệ 0,1%, án bị sửa do lỗi chủ quan 26 vụ chiếm tỷ lệ 0,55%, tỷ lệ án bị hủy, sửa thấp hơn quy định của Tòa án nhân dân tối cao. Tỷ lệ hòa giải thành đối với các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại 2.513 vụ/4.158 vụ chiếm tỷ lệ 60,44%. Về thi hành án phạt tù, Tòa án huyện đã ra quyết định thi hành án phạt tù 591 vụ /925 bị án đạt tỷ lệ 100%, không có trường hợp nào bỏ sót, lọt hoặc ra quyết định thi hành án quá thời hạn luật định. Việc ủy thác thi hành án, hoãn thi hành án đều thực hiện đúng theo Nghị quyết 02/2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Ngoài ra, chi bộ cũng đã kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 08 và 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Trong nhiệm kỳ, TAND huyện đã đưa xét xử lưu động 69 vụ án hình sự với 93 bị cáo và 44 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình. Tổ chức 27 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, sau phiên tòa, đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm theo đúng hướng dẫn của TAND tối cao. Số bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân là 1.621 bản án, quyết định thuộc diện phải công bố.

Có được những kết quả trên, trước hết chi bộ đã lãnh đạo sâu sát tình hình đơn vị, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức và hành động cho cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý và năm, chi bộ đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo đơn vị và của từng đảng viên. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã lãnh đạo cơ quan ban hành nhiều quy định, quy chế về công tác giải quyết, xét xử án các loại, tiếp công dân, thành lập Tổ hành chính tư pháp, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của Tổ hành chính tư pháp và triển khai thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

 Tập thể lao động xuất sắc

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ Tòa án huyện đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của huyện đến 100% cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm sát với tình hình của đơn vị. Ngoài ra, chi bộ đã triển khai quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên Chỉ thị 27, 30, 40 của Tỉnh ủy. Qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị về “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đến nay phong cách phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm được nâng lên rõ nét, chất lượng chuyên môn chuyển biến tích cực; cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác tòa án cơ bản hài lòng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, thẩm phán.

Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân Hàm Thuận Bắc Lê Trung Hùng, cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ rất quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan an toàn, trong sạch, vững mạnh theo chỉ đạo của tòa án cấp trên và của Huyện ủy. Chi bộ thống nhất và đề nghị bổ nhiệm 2 phó chánh án, 1 thẩm phán trung cấp và 1 thẩm phán sơ cấp. Cử 2 đồng chí học cao cấp chính trị, 2 đồng chí học trung cấp chính trị và 3 đồng chí học cao học luật, để tăng cường năng lực cho công tác lãnh đạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị và công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chi bộ cũng đã chú ý chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào do huyện và Tòa án cấp trên phát động như: đền ơn đáp nghĩa, mái ấm công đoàn, quỹ vì người nghèo, tham gia đóng góp quỹ tình thương của hệ thống Tòa án nhân dân...     

Công tác xây dựng chi bộ trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo, điều hành của bí thư, phó bí thư chi bộ rất sát sao, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị nên đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ chính trị. Nhiệm kỳ 2015-2020 chi bộ đã kết nạp 6 đảng viên mới, đạt 100%. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, đã phát huy năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên, thường xuyên phát động các phong trào đặc biệt chú ý phong trào thi đua, thường xuyên thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ...

Với những kết quả trên, TAND huyện Hàm Thuận Bắc được Chánh án TAND tối cao công nhận là Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 và 2019, Cờ thi đua Tòa án nhân dân năm 2015, 2016 và 2018. Nhiều cán bộ, đảng viên được khen thưởng: Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân...

Đại Lực