Cập nhật lúc 09:04:19 27/05/2020 (Lượt xem: 2052)
Tánh Linh

Tánh Linh: Di dời 24 điểm thu mua phế liệu ra khỏi khu dân cư

BT- Đến nay, huyện Tánh Linh đã tuyên truyền, vận động 24 điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư và chuyển đổi nghề nghiệp. Trong đó có 14 điểm thực hiện di dời ra khỏi khu dân cư tập trung và 10 điểm đã ngừng hoạt động chuyển đổi sang ngành nghề khác. Các xã, thị trấn có nhiều điểm thu mua, tập kết phế liệu là Đồng Kho 5 điểm, Đức Thuận 4 điểm, Lạc Tánh 4 điểm, Suối Kiết 3 điểm, Gia An 3 điểm. Được biết, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng huyện cùng với UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ không để phát sinh mới các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư hoặc tái hoạt động trở lại. Yêu cầu các điểm thu mua, tập kết phế liệu không nằm trong khu dân cư phải thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký kinh doanh, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và ký cam kết không thu mua bom, mìn, vật liệu nổ.

Tuấn Anh