Cập nhật lúc 09:33:02 25/05/2020 (Lượt xem: 614)
Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hộ

Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo

BT- Theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh quy định mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh thì đối tượng thuộc hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% mức đóng BHYT (trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%). Còn 10% mức đóng vận động người dân thuộc hộ cận nghèo tham gia mua. Tuy nhiên, qua nhiều năm vận động tham gia BHYT người thuộc hộ cận nghèo vẫn rất khó khăn, nhiều địa phương phải vận động mạnh thường quân hỗ trợ và thẻ được cấp có hạn sử dụng ngắn, quyền lợi về chính sách BHYT của người thuộc hộ cận nghèo cũng chưa được thụ hưởng đầy đủ, liên tục. Qua thống kê năm 2020, số người thuộc hộ cận nghèo được phê duyệt là 58.875 người; trong đó số người chưa tham gia cần hỗ trợ là 15.630 người. Từ năm 2021, số người thuộc hộ gia đình cận nghèo dự kiến 58.875 người; số người chưa tham gia, cần hỗ trợ bổ sung mức đóng 10% dự kiến là 38.875 người.

Tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo.

Trên cơ sở đó, ngày 6/5/2020 UBND tỉnh có Công văn số 1666/UBN-KGVXNV xin chủ trương Tỉnh ủy về việc hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Tại phiên họp ngày 11/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận, thống nhất chủ trương hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Việc nâng mức hỗ trợ ngân sách tỉnh từ 20% lên 30% mức đóng BHYT (năm 2020 hỗ trợ số tiền khoảng 2.026 triệu đồng; năm 2021 khoảng 10.076 triệu đồng) cho các đối tượng hộ cận nghèo sẽ góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội; tạo điều kiện cho 100% đối tượng thuộc hộ cận nghèo có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt hơn.

 L.Thanh