Cập nhật lúc 10:27:14 24/05/2020 (Lượt xem: 2255)
Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công tr

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

BTO- Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến được huyện Hàm Thuận Bắc triển khai trong những năm qua, đã giúp người dân hạn chế đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), tạo sự minh bạch, công khai trong giải quyết TTHC, giảm tải được lượng giấy tờ phải sử dụng khi làm hồ sơ, tiết kiệm được chi phí lưu trữ…

Tuy nhiên việc doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến nay vẫn còn hạn chế. Năm 2020 UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã thông báo danh mục 16 TTHC tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đặt chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đạt tối thiểu tỷ lệ 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhằm tăng cường ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến và thực hiện đạt chỉ tiêu nêu trên, UBND huyện Hàm Thuận Bắc yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục ưu tiên khai thác, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã triển khai, phối hợp với Bưu điện tăng cường thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC đến tận địa chỉ của cơ quan, tổ chức, người dân sau khi hoàn thành thủ tục hành chính. Thông báo rộng rãi về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tại cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC qua các ứng dụng như ví điện tử Momo hay hệ thống ngân hàng... được tích hợp trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Bố trí nhân sự hợp lý tại Bộ phận Một cửa huyện, Bộ phận Một cửa xã, thị trấn.  Các công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại các bộ phận một cửa tăng cường tiếp nhận và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng Internet.

Bằng mọi hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên các phương tiện truyền thanh; tăng cường viết tin, bài để giới thiệu và hướng dẫn các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phổ biến cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trên trang thông tin điện tử huyện; niêm yết qui trình hướng dẫn tại công sở các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, thôn, khu phố…

Qua đó giúp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân biếtđược đầy đủ, hiểu được tầm quan trọng và tiện ích của việc giao dịch, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet và dịch vụ bưu chính công ích để tích cực tham gia, vừa tiện lợi, vừa công khai minh bạch, nhất là hạn chế được việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người trong thời gian phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.