Cập nhật lúc 13:55:35 12/05/2020 (Lượt xem: 9929)
Tổng kết 10 năm thực hiện

Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020”

BT- Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao và định hướng cho giai đoạn tiếp theo; ngày 11/5 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1734 tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020 trên toàn tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020 phải được triển khai nghiêm túc trên toàn tỉnh, từ cơ quan quản lý Nhà nước đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao. Nội dung tổng kết thiết thực, phản ánh đúng thực tế, khách quan, trung thực, toàn diện, sâu sắc, có đánh giá cụ thể; không làm theo hình thức thống kê, báo cáo thành tích; trong đó tập trung đánh giá sâu kỹ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chiến lược; đề xuất, kiến nghị mục tiêu, giải pháp, cơ chế, chính sách, phương thức thực hiện để xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 phù hợp với thực tế, yêu cầu phát triển đất nước và tình hình quốc tế trong giai đoạn mới. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành đánh giá, tổng kết tại đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các câu lạc bộ, liên đoàn, hội, hiệp hội thể thao tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết chiến lược. Đồng thời căn cứ kết quả tổng kết chiến lược của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, các địa phương, các câu lạc bộ, liên đoàn, hội, hiệp hội thể thao tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND tỉnh sẽ tiến hành tổng kết với quy mô cấp tỉnh.

Được biết thời gian các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược vào tháng 7/2020; hội nghị tổng kết toàn tỉnh sẽ tiến hành trong tháng 9/2020, sau đó sẽ gửi báo cáo tổng kết cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm ĐiỀn