Cập nhật lúc 19:18:43 08/05/2020 (Lượt xem: 7193)
Hội thảo

Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

BTO - Sáng 8/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến 68 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư đã dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bình Thuận có đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam... Đất nước ta, Đảng ta biết ơn vô hạn đối với công lao như trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta vận dụng trung thành, kế thừa sâu sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng của Người; tuyệt đối trung thành sự nghiệp cách mạng, vững bước đi lên trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các ban ngành tham dự hội thảo

Các tham luận phát biểu trực tiếp tại hội thảo tập trung phân tích, luận giải theo các chủ đề như tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng công an nhân dân - giá trị và ý nghĩa thời đại; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển hiện nay; quan điểm Hồ Chí Minh về kết hợp và phát huy vai trò của các thành phần trong phát triển kinh tế; văn hóa hòa bình của Hồ Chí Minh và ý nghĩa thời đại; Mặt trận Việt Minh và bài học phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong thời đại hiện nay…Qua đó làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong tu dưỡng, kế thừa, phát huy di sản Hồ Chí Minh. Từ đó đấu tranh phản bác các quan niệm sai trái, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, của Bác Hồ mà nhân dân ta đã lựa chọn.

Kết luận hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu cao cả: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Thùy Linh