Cập nhật lúc 09:48:09 08/05/2020 (Lượt xem: 6943)
Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và l

Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và làm theo lời Bác: Tổ chức Ðoàn - nơi truyền lửa cách mạng cho thanh niên

BT- Trong những ngày tháng 5 này, khi toàn dân tộc Việt Nam hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc; các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cùng ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực để dâng lên Người. Những thành tích đó xuất phát từ việc tổ chức Đoàn triển khai thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với thế hệ trẻ; trong đó nhiệm vụ giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ mà tổ chức Đoàn thực hiện trong những năm qua đóng vai trò quyết định cho những thành tích ấy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu chỉ đạo.

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau phần nói về Đảng, Bác căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất cần thiết”. Người nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Vì vậy công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời Di chúc của Bác, cùng với tuổi trẻ cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận các thời kỳ luôn xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong tất cả các hoạt động của Ðoàn. Với sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, công tác giáo dục lý luận chính trị của Ðoàn đã có những chuyển biến tích cực theo xu hướng đa dạng hóa hình thức, từng bước phù hợp tâm lý, nguyện vọng của thanh niên; đồng thời, các hoạt động giáo dục của Ðoàn luôn theo sát các sự kiện chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương cũng như cả nước. Tổ chức Đoàn luôn gắn hoạt động của thanh niên với giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đẹp và ý thức công dân. Công tác giáo dục của Ðoàn đã góp phần thắp lên ngọn lửa lý tưởng cách mạng, ý chí và lòng yêu nước, yêu quê hương cho thanh niên. Công tác ấy được thể hiện tiêu biểu qua các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu nhi phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Hàng năm các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động điển hình như: Phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Tuổi trẻ đền ơn, đáp nghĩa, vì an sinh xã hội; Phong trào hiến máu tình nguyện; Phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Các chương trình, hoạt động thường niên và cao điểm: Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thuận; Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Vì chủ quyền biển đảo, khi Tổ quốc cần... Các cuộc vận động: Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích; Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị... được các cấp bộ đoàn, hội tiếp tục triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng. Bên cạnh đó, mô hình giáo dục, rèn luyện thanh thiếu niên như “Học kỳ trong quân đội” được triển khai hàng năm nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, về ý thức quốc phòng, an ninh; tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách và các kỹ năng xã hội; chương trình “Khi tôi 18” giáo dục cho học sinh ý thức công dân khi bước vào tuổi 18; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Hàng năm, các cấp bộ đoàn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên thông qua các chuyến về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ nhân các ngày lễ lớn của đất nước; chú trọng đến công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Do vậy công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, đánh dấu qua những bước trưởng thành trên chặng đường công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh. Sự trưởng thành ấy được ghi dấu bằng những công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực đối với đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương, từ đó hình thành lớp thanh niên có lòng nhiệt huyết, sống có lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, nhiều thanh niên tiên tiến, điển hình, nhiều mô hình được triển khai, nhân rộng trong các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh.

Có thể khẳng định, công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ là một nhiệm vụ lớn lao, có ý nghĩa không chỉ hiện tại mà còn chi phối tương lai của đất nước. Do vậy công tác này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trong đó tổ chức Đoàn thanh niên đóng vai trò chủ chốt. Ðể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ đạt hiệu quả cao hơn, các cấp bộ Đoàn rất cần sự chung tay của toàn xã hội, của các cấp các ngành, nhất là vai trò xung kích của thế hệ trẻ, qua đó góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để tổ chức Đoàn luôn khẳng định là nơi truyền lửa cách mạng cho các thế hệ thanh niên, xứng đáng với mong muốn và kỳ vọng của Bác kính yêu. 

DiỆu Thư