Cập nhật lúc 17:16:47 24/04/2020 (Lượt xem: 9457)
Từ ngày 4/5

Từ ngày 4/5, sinh viên, học viên, học sinh lớp 9 và 12 đi học lại

BTO- Ngày 24/4, UBND tỉnh gửi công văn hỏa tốc đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh lớp 9, lớp 12 (trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên) đi học lại từ ngày 4/5/2020. Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên các lớp còn lại đi học từ ngày 11/5/2020. Đối với các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm học thêm, dạy bơi, giáo dục ngoài giờ lên lớp bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 18/5/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ thông báo đến các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Song song đó, các đơn vị trên có trách nhiệm tổ chức tăng cường nhân lực y tế trong các trường học, bố trí đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo đến từng nhà trường.

Đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được trưng tập làm khu cách ly, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần di dời các vật tư, trang thiết bị (nếu có) từ khu cách ly về ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố; tiến hành vệ sinh và sắp xếp bàn ghế để đảm bảo chuẩn bị cho học sinh đến trường. Riêng Sở Y tế, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành phun khử khuẩn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo an toàn trước khi học sinh trở lại trường.

T.Thủy