Cập nhật lúc 09:02:37 16/04/2020 (Lượt xem: 15148)
Phát triển võ cổ truyền trong cá

Phát triển võ cổ truyền trong các trường phổ thông

BT- Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn cho hướng dẫn viên cơ sở về phát triển phong trào tập luyện môn võ cổ truyền trong các trường phổ thông năm 2020.

Theo tinh thần kế hoạch thì đối tượng tham gia là cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, cộng tác viên thể dục thể  thao được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành trên cả nước cử về tham dự.

Số lượng học viên tham gia mỗi lớp khoảng từ  150-160 người; mỗi tỉnh, thành phố cử 7- 8 học viên, trong đó 1 cán bộ Phòng Quản lý TDTT thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, 1 cán bộ công tác giáo dục thể chất thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 5 - 6 giáo viên thể dục hoặc hướng dẫn viên dạy môn võ cổ truyền của các trường phổ thông (mỗi bậc học cử 2 người).

Lớp tập huấn được tổ chức tại 3 khu vực: Khu vực phía Bắc có thành phần học viên đến từ 25 tỉnh, thành được tập huấn từ ngày 23 - 29/5/2020; khu vực miền Trung - Tây nguyên có thành phần học viên đến từ 19 tỉnh, thành được tập huấn từ ngày 15 - 21/9/2020; khu vực phía Nam có thành phần học viên đến từ 19 tỉnh, thành được tập huấn từ ngày 22 - 28/10/2020.

Chương trình tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung: Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển môn võ cổ truyền Việt Nam; phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định của Nhà nước về phát triển môn võ cổ truyền Việt Nam. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển phong trào tập luyện môn võ cổ truyền cho thanh thiếu nhi và học sinh trong các trường phổ thông. Hướng dẫn phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu môn võ cổ truyền cho thanh thiếu nhi, học sinh trong các trường phổ thông. Thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm của các đơn vị, địa phương về công tác phổ biến võ cổ truyền cho học sinh trong các trường phổ thông. Tập huấn 3 bài căn bản công pháp và 3 bài nâng cao.

Đồng thời sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành nội dung, chương trình tập huấn.

Năm Điền