Cập nhật lúc 08:51:43 06/04/2020 (Lượt xem: 3758)
Nội dung đơn của bà Anh không th

Nội dung đơn của bà Anh không thuộc quy định được xem xét

BT- Bà Văn Thạch Anh, xã Phan Hiệp, Bắc Bình đã làm đơn kiến nghị các ngành chức năng huyện xem xét lại việc thuyên chuyển công tác về Trường THCS Hòa Thắng. Trong đơn bà đã trình bày hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cha mẹ già trên 70 tuổi bị huyết áp cao, sức khỏe yếu; 2 con còn nhỏ, đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ học lớp 5 phải thường xuyên đưa đón; chồng làm bảo vệ tại cơ quan Kho bạc nhà nước huyện. Bản thân bà là con gái út trong gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cha, mẹ. Nhất là Trường THCS Hòa Thắng cách xa nhà khoảng 40 km, nên việc đi lại giảng dạy rất khó khăn, sức khỏe không đảm bảo và không có nhà công vụ để ở lại. Do đó, bà làm đơn kiến nghị các ngành chức năng huyện xem xét, bố trí công tác tại một trường gần nhà để có điều kiện chăm sóc gia đình.

Qua làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình chúng tôi được biết: Căn cứ danh sách các trường hợp thuộc diện bố trí công tác năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Phan Hiệp thì bà Văn Thạch Anh thuộc diện đủ điều kiện bố trí công tác, nên có tên trong danh sách thuyên chuyển và thuộc diện giáo viên dôi dư bộ môn. Ngày 28/11/2019, Hội đồng xét bố trí công tác huyện đã thống nhất bố trí công tác bà Anh, giáo viên Trường THCS Phan Hiệp đến nhận công tác tại Trường THCS Hòa Thắng. Ngày 9/12/2019, bà Anh có đơn xin xét hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc thuyên chuyển giáo viên, nên Hội đồng xét bố trí công tác huyện đã tổ chức cuộc họp xem xét đơn kiến nghị của bà Anh. Tại cuộc họp, sau khi xem xét nội dung đơn của bà Anh, Hội đồng nhận thấy các điều kiện hoàn cảnh gia đình mà bà Anh nêu trong đơn không thuộc quy định được xem xét theo Quyết định số 2089/QĐ-UBND, ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện. Mặt khác, Trường THCS Phan Hiệp đã thực hiện các bước quy trình tổ chức họp xét bố trí và điều động công chức, viên chức theo đúng quy định. Trong đó bà Anh thuộc đối tượng thuyên chuyển năm học 2019 - 2020, do dôi dư bộ môn mà Trường THCS Phan Hiệp đã có báo cáo danh sách gửi về Phòng Nội vụ huyện.

Nhằm đảm bảo chỉ tiêu biên chế, tình hình thiếu thừa ở các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, Hội đồng xét bố trí công tác huyện đã thống nhất bố trí công tác bà Anh, đến nhận công tác tại Trường THCS Hòa Thắng là phù hợp theo quy định. Do đó, ngày 6/2/2020, UBND huyện đã có Công văn số 127/UBND-NC, trả lời đơn của bà Anh, với nội dung nêu trong đơn của bà Anh không thuộc quy định được xem xét theo Quyết định số 2089/QĐ-UBND, ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện.

Khánh HuyỀn