Cập nhật lúc 09:25:26 01/04/2020 (Lượt xem: 3058)
Bồi thường hỗ trợ đất cho các hộ

Bồi thường hỗ trợ đất cho các hộ dân theo đúng quy định của tỉnh

BT- Ông Lê Văn Chín và 4 hộ dân ở thôn 4, xã Tân Phúc, Hàm Tân cho rằng, các ngành chức năng huyện đã thu hồi đất của các hộ dân để xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn huyện Hàm Tân. Nhưng áp giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân chưa đúng quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân.

Qua tìm hiểu sự việc chúng tôi được biết: Các hộ dân Lê Văn Chín, Phạm Thị Thới, Vũ Hữu Chính, Trần Thị Hạnh (xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân), có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi toàn bộ thuộc thửa đất nằm trong khu dân cư tiếp giáp với đường ĐT 720. Riêng hộ ông Phan Thanh Hải có một phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc thửa đất nằm trong khu dân cư tiếp giáp với đường ĐT 720 và một phần đất nằm trong khu dân cư không tiếp giáp đường ĐT 720. Việc UBND huyện áp giá bồi thường đất đai cho 5 hộ dân ở xã Tân Phúc dựa trên các quy định sau: Theo quy định tại Điều 114, Luật Đất đai năm 2013 thì căn cứ nguyên tắc phương pháp định giá đất và khung giá đất, được UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm 1 lần và công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ. Ngày 26/12/2014, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 59/QĐ-UBND, ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019. Đến ngày 10/3/2017, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 10/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số điều của quy định bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh. Ngày 1/8/2019, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 đoạn đi qua địa bàn huyện Hàm Tân.

Đơn giá bồi thường đất ở nông thôn được áp dụng theo quy định tại Điều 6 của quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019, được ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh. Cụ thể bảng giá đất ở nông thôn ven các trục đường giao thông chính được quy định tại bảng giá đất các huyện, thị xã, thành phố ở các phụ lục số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ban hành kèm theo quyết định này. Về bảng giá đất huyện Hàm Tân thì giá đất ở nằm tiếp giáp với mặt tiền đường ĐT 720 đoạn đi qua xã Tân Phúc có đơn giá là 220.000 đồng/m2 và theo Quyết định số 1940/QĐ-UBND, ngày 1/8/2019 của UBND tỉnh thì hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn tiếp giáp đường ĐT 720 tại xã Tân Phúc là 4,32, nên đơn giá bồi thường là 950.400 đồng/m2. Đối với đất nông nghiệp áp dụng điểm 2 mục 1 phần A của phụ lục số 8 bảng giá đất huyện Hàm Tân thì giá đất trồng cây lâu năm vị trí 1 tại xã Tân Phúc có đơn giá là 18.000 đồng/m2. Theo Quyết định số 1940/ QĐ-UBND, ngày 1/8/2019 của UBND tỉnh thì hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư tiếp giáp đường ĐT 720 tại xã Tân Phúc là 11,54; hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư không tiếp giáp đường ĐT 720 tại xã Tân Phúc là 7,88. Cụ thể đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư tiếp giáp với đường ĐT 720 tại xã Tân Phúc được bồi thường 207.720 đồng/m2 và được hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm theo hình thức bằng tiền mức 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại theo bảng giá đất. Tổng cộng đơn giá bồi thường, hỗ trợ là 252.720 đồng/m2. Đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư không tiếp giáp với đường ĐT 720 được bồi thường, hỗ trợ, với đơn giá là 186.840 đồng/m2.

Như vậy, UBND huyện đã bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đất cho các hộ dân theo đúng đơn giá quy định của UBND tỉnh và đã áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo giá phổ biến trên thị trường được UBND tỉnh phê duyệt.

Khánh Huyền