Cập nhật lúc 09:37:17 30/03/2020 (Lượt xem: 3936)
Vì sao nộp tiền vào tài khoản 15

Vì sao nộp tiền vào tài khoản 150.000 đồng/lần vay?

BT- Một số hộ dân xã Phan Hiệp, Bắc Bình phản ánh: Mỗi lần các hộ dân đến vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Bình (Agribank Bắc Bình) đều bắt nộp vào tài khoản 150.000 đồng/lần vay, gây khó khăn cho nhân dân. Đề nghị ngành ngân hàng cho các hộ dân trả lãi làm thủ tục lại để hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống ngân hàng đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, nhằm thay đổi thói quen của người dân, đáp ứng các quy định mới trong thanh toán. Agribank Bắc Bình đã vận động khách hàng mở tài khoản thanh toán để sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thay đổi thói quen dùng tiền mặt. Mỗi lần vay vốn các khách hàng nộp vào tài khoản 150.000 đồng để sử dụng vào các mục đích khác, như: thanh toán tiền hàng hóa, chuyển khoản cho người thân, thanh toán tiền điện, nhắn tin báo nợ vay đến hạn. Số tiền nộp vào tài khoản thanh toán vẫn là tiền của khách hàng để sử dụng vào các mục đích khác.

Các hộ dân đề nghị khi đến hạn nên cho người dân trả lãi làm thủ tục lại thì Agribank Bắc Bình hiện có sản phẩm cấp tín dụng cho vay lưu vụ được quy định theo Quyết định số 2886, ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc Agribank như sau: Cho vay ngắn hạn đối với khách hàng để thanh toán các chi phí nuôi trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm. Thời hạn cho vay không quá thời hạn còn lại của chu kỳ sản xuất tiếp theo. Số lần được vay lưu vụ, mỗi hợp đồng tín dụng/sổ vay vốn chỉ được vay lưu vụ 1 lần.

Hiện nay Agribank Bắc Bình đang triển khai đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn. Mỗi hộ gia đình có thể được xem xét cấp một hạn mức thấu chi tối đa 30 triệu đồng dành cho mục đích tiêu dùng, với hạn mức thấu chi người dân có thể chủ động sử dụng (24/7) trong khoảng thời gian tối đa 12 tháng, để thanh toán khi cần thiết mà không cần phải đến ngân hàng đề nghị vay vốn.

Tuấn Anh