Cập nhật lúc 15:26:29 25/03/2020 (Lượt xem: 330)
Phát động cuộc thi

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo”

BTO - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn).

Theo thể lệ cuộc thi, thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00 phút thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 9 giờ 00 phút thứ hai tuần kế tiếp.

Huyện ủy Hàm Thuận Nam vừa phát động cuộc thi trong toàn huyện; qua đó, đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành, hội quần chúng huyện, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn); đồng thời, Huyện ủy cũng chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến thể lệ cuộc thi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi bằng các hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tham gia.

                                                                                                            Thanh Nguyên