Cập nhật lúc 09:51:09 22/02/2020 (Lượt xem: 1255)
Tận dụng lợi thế tiếp tục đầu tư

Tận dụng lợi thế tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững

BTO- Sáng 21/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai có buổi làm việc với UBND huyện Tánh Linh về tình hình triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện Tánh Linh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực đạt hơn 180.000 tấn; thu ngân sách nhà nước  104,4 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%; giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động. Nổi bật, trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã phát triển theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và chuỗi giá trị gia tăng đối với các sản phẩm chủ lực như: lúa gạo, hạt điều, cá nước ngọt. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm gắn với thực hiện quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện có 8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cơ sở đó, năm 2020, huyện phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực  188.200 tấn; thu ngân sách 86 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị các sở, ngành tỉnh quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT717, tuyến đường vào nhà máy xử lý rác xã Gia An; hỗ trợ kinh phí để thanh toán nợ các công trình trường học.

Đánh giá cao những nỗ lực của huyện Tánh Linh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện tận dụng những lợi thế tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả toàn diện. Bên cạnh quan tâm tái cơ cấu nông nghiệp từ sản xuất gắn liền với chế biến sản phẩm theo hướng an toàn và tiêu thụ sản phẩm chuỗi giá trị, đồng thời nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: huyện Tánh Linh cần có những định hướng chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2020 – 2025, khai thác tiềm năng lợi thế huyện khi giao thông kết nối với đường cao tốc Bắc Nam, các tuyến đường liên huyện đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tránh lệ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách. Năm 2020, huyện Tánh Linh tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và phá rừng, lấn chiếm rừng…

Cũng nằm trong nội dung làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo về tình hình hoạt động của xã Măng Tố sau khi sáp nhập, yêu cầu ngành liên quan phối hợp địa phương làm tốt công tác sắp xếp cán bộ, công chức và giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

Thanh Duyên