Cập nhật lúc 15:34:21 20/02/2020 (Lượt xem: 2700)
Thời gian cấp giấy chứng nhận QS

Thời gian cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn 20 ngày

BTO- Theo Quyết định số 33 của Chủ tịch UBND tỉnh vừa được triển khai về sửa đổi một số điều trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa, đã giảm thời gian từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Trong  thời hạn 20 ngày, các cơ quan chức năng như: Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận hồ sơ đầu tiên), Văn phòng Đăng ký đất đai, Cục thuế, Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ hợp lệ, thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; in và ký giấy chứng nhận chuyển lại Trung tâm hành chính công tỉnh trao cho đối tượng sử dụng đất.

T. Khoa