Cập nhật lúc 08:31:33 19/02/2020 (Lượt xem: 3768)
Chậm nộp thuế bị phạt là đúng qu

Chậm nộp thuế bị phạt là đúng quy định pháp luật

BT- Một số hộ dân ở xã Tân Đức, Hàm Tân phản ánh: Năm 2013, Chi cục Thuế Hàm Tân đã có thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với đất bị thu hồi thuộc dự án sắp xếp ổn định khu dân cư tự do Suối Giêng, xã Tân Đức. Nhưng đến nay các hộ dân đến nhận thông báo nộp thuế thì bị Chi cục Thuế Hàm Tân xử phạt chậm nộp thuế, gây bức xúc cho nhân dân.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Căn cứ Thông tư số 30 của Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính quy định: Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế chuyển đến, cơ quan nhận hồ sơ trao thông báo nộp tiền cho người sử dụng đất để người sử dụng đất thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Khi trao thông báo nộp tiền cho người sử dụng đất, cơ quan nhận hồ sơ phải yêu cầu người sử dụng đất ký tên, ghi rõ vào thông báo nộp tiền họ, tên, ngày, tháng, năm nhận được thông báo nộp tiền và ký tên theo đúng mẫu quy định tại thông tư này. Thực hiện theo mẫu số 01, ban hành kèm theo Thông tư số 28, ngày 28/2/2010 của Bộ Tài chính. Thời hạn nộp tiền, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo này. Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị phạt theo mức 0,05% số tiền chậm nộp/ngày.

Căn cứ các quy định trên, thông báo nộp tiền lệ phí trước bạ được Chi cục Thuế Hàm Tân gửi cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân chuyển về bộ phận một cửa xã, thị trấn giao cho người nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên, trên thực tế bộ phận một cửa xã, thị trấn chậm phát thông báo nộp thuế cho người dân và khi trao thông báo nộp tiền có 2 trường hợp xảy ra. Cụ thể là thông báo nộp tiền có ghi ngày, tháng, năm nhận thông báo, nên khi người dân đi nộp tiền, đơn vị thu tiền là Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Hàm Tân tính, thu tiền chậm nộp thuế theo quy định. Thông báo nộp tiền không ghi ngày, tháng, năm nhận thông báo, nên khi đi nộp tiền người dân mới ghi ngày, tháng, năm nhận thông báo thì đơn vị thu tiền là Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Hàm Tân không tính, không thu tiền chậm nộp lệ phí trước bạ.

Tuấn Anh