Cập nhật lúc 16:24:51 13/02/2020 (Lượt xem: 868)
Cấp bách phòng

Cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

BTO- Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/1/2020 của  Thủ  tướng Chính phủ  về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương chủ trì, phối hợp với  các sở, ngành liên quan và  UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tổng hợp thông tin tình hình nguồn nước, ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung Chỉ thị 04, hiện nay mực nước nhiều hồ chứa nước ở mức thấp, dung tích trữ tại các hồ thủy lợi chỉ đạt 80-90% so với thiết kế. Thời gian tới, có khả năng sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở nhiều vùng trên cả nước. Để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm kê, đánh giá thực trạng, dự báo nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp với thực tiễn nguồn nước, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Căn cứ tình hình nguồn nước, khả năng bảo đảm cấp nước, tiếp tục điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp (chuyển đổi từ trồng lúa ở vùng thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước sang cây trồng cạn). Chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết để có thể lấy nước chủ động, không phụ thuộc vào việc xả nước của hồ thủy điện. Chủ động tích trữ nước trong các hồ, ao, vùng trũng thấp, kênh rạch... để sử dụng trong thời kỳ cao điểm hạn hán, xâm nhập mặn…

K.H