Cập nhật lúc 09:51:22 13/02/2020 (Lượt xem: 4276)
Giải quyết chế độ cho 926 TNXP h

Giải quyết chế độ cho 926 TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

BT-   Nhằm động viên và hỗ trợ quyền lợi cho thanh niên xung phong (TNXP), những người một thời tham gia kháng chiến, năm 2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 12 đối tượng, với tổng chi phí chi trả 30 triệu đồng. Như vậy tính đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết được 926 trường hợp TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, theo quy định, TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống.

T.A