Cập nhật lúc 09:01:21 12/02/2020 (Lượt xem: 4062)
Đồng bào dân tộc thiểu số có thể

Đồng bào dân tộc thiểu số có thể vay vốn từ 10 chương trình

BT- Ông Nguyễn Mạnh, ngụ tại xã Đức Tín (Đức Linh) phản ánh: Hiện rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số của xã Đức Tín không phải đối tượng hộ nghèo rất khó vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. Vì vậy, tỉnh cần quan tâm chỉ đạo ngành ngân hàng bố trí nguồn vốn vay cho đồng bào thuộc đối tượng này.

Đồng bào dân tộc thiểu số thu hoạch củ mì từ nguồn vốn vay.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Việc cho vay vốn đối với các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số luôn được địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội quan tâm thực hiện nhiều chương trình cho vay trong năm. Hiện tại, Phòng Giao dịch Đức Linh thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang triển khai cho vay 10 chương trình tín dụng chính sách đến hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Đức Tín. Trong đó, nguồn vốn phân bổ của năm 2019 hơn 3 tỷ đồng, lũy kế nguồn vốn đã giải ngân cho các hộ dân trong xã Đức Tín vay lên đến 25 tỷ đồng; tổng dư nợ thực hiện các chương trình  đạt hơn 24.407 triệu đồng với 940 hộ còn dư nợ (chiếm 38,5% số hộ trên địa bàn). Trong đó, dư nợ cho vay đồng bào dân tộc thiểu số hơn 4.500 triệu đồng với 167 hộ còn dư nợ (chiếm 64,5% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã). Riêng vốn vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế khoảng 4.079 triệu đồng với 136 hộ còn dư nợ. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng hộ nghèo khi có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh có thể vay vốn các chương trình  theo từng đối tượng thụ hưởng, như chương trình cho vay: Hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; hộ đồng bào dân tộc thiểu số… Do vậy, khi đồng bào dân tộc thiểu số thiếu vốn sản xuất có thể liên hệ Ban điều hành thôn, hội đoàn thể hoặc UBND xã để được hướng dẫn hỗ trợ vay vốn. Trường hợp nguồn vốn từng chương trình nói trên thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu cho vay của hộ đồng bào dân tộc thiểu số thì UBND xã phối hợp với với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Linh rà soát, tổng hợp trình Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội để được điều chỉnh bổ sung nguồn vốn vay.

Như vậy, các đối tượng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh đều có thể được vay vốn từ các chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương.

Lê Thanh