Cập nhật lúc 10:09:30 26/01/2020 (Lượt xem: 1868)
Phát động

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

BTO- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật để đảm bảo các quy định pháp luật về lâm nghiệp được áp dụng thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn.

Trồng rừng.

Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây; chủ động lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với các nguồn lực xã hội thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom; tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để đảm bảo đạt tỷ lệ cây sống cao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng.Thực hiện chăm sóc quản lý bảo vệ rừng để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.

Phát động thực hiện các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành lâm nghiệp; thăm hỏi các gia đình người có công… nhân kỷ niệm ngành lâm nghiệp Việt Nam- 75 năm hình thành và phát triển.

UBND các địa phương tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tổ chức phát động “Tết trồng cây” trên địa bàn. Việc tổ chức phát động “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia “Tết trồng cây”, xác định cụ thể loài cây trồng, địa điểm trồng cây, trồng rừng, chú ý kiểm tra, quản lý chặt chẽ cây giống có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo phù hợp.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có chỉ thị phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Canh Tý năm 2020. Mục đích nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tạo phong trào khí thế mới trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phát huy vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

K.H