Cập nhật lúc 17:37:09 17/01/2020 (Lượt xem: 3829)
Tăng cường nắm bắt thông tin

Tăng cường nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội kịp thời

BTO- Chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành phố tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 vào chiều 16/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu ngành Tuyên giáo tăng cường hơn nữa việc nắm bắt thông tin, tham mưu cho cấp ủy xử lý và định hướng dư luận xã hội kịp thời.

Năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh bám sát yêu cầu, phát huy mạnh mẽ trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh được đầy đủ, kịp thời. Mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở hoạt động nền nếp; đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên được thường xuyên củng cố và bồi dưỡng. Song song, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet bước đầu mang lại hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực tuyên giáo được chú ý. Các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2019, đã đề nghị xử lý 70 nhóm vấn đề do báo chí phản ánh, mời hơn 20 lượt các địa phương, ban ngành dự giao ban báo chí, cung cấp hơn 30 nội dung. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực...

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; là năm cuối thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu, đúc kết thực tiễn về công tác Đảng và những vấn đề liên quan đến tuyên giáo nhằm chuẩn bị cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng. Đặc biệt, cần có các hình thức tổ chức cho nhân dân, cán bộ, đảng viên, tri thức, văn nghệ sĩ, nhà báo nghiên cứu đóng góp nhiều ý cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành Tuyên giáo cần tăng cường hơn nữa việc nắm bắt thông tin, tham mưu cho cấp ủy xử lý và định hướng dư luận xã hội kịp thời, không để bị động lúng túng kéo dài, phát sinh phức tạp. Đổi mới cách thức và biện pháp đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

 T.HÀ