Cập nhật lúc 16:53:59 07/01/2020 (Lượt xem: 4952)
Rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng

Rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh

BTO-Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 17-19/12/2019. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh

Đánh giá chung, nhờ từng bước khắc phục được những hạn chế đã được rút kinh nghiệm trong các kỳ họp trước, nên tại kỳ họp này đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động chuẩn bị và tổ chức. Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã được tổ chức thành công, hoàn thành tốt tất cả các nội dung theo chương trình đề ra.

Một số tồn tại, hạn chế là: công tác chuẩn bị nội dung và việc rà soát, đề nghị điều chỉnh nội dung kỳ họp thứ 9 của UBND tỉnh chưa kịp thời; một số tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chưa đúng thời gian quy định, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và việc cho ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh; tại phiên họp thông qua dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, có một số ý kiến đề nghị điều chỉnh lại chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng lương thực năm 2020 là không đúng lúc, chưa phù hợp, chưa có cơ sở vững chắc để đề nghị điều chỉnh. Chủ tọa kỳ họp phải đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ, xác định lại chỉ tiêu này sau kỳ họp, trước khi ban hành nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Khôi Nguyên