Cập nhật lúc 15:54:04 02/01/2020 (Lượt xem: 5838)
Vận động hơn 39

Vận động hơn 39,7 tỷ đồng vào Quỹ khuyến học

 BTO- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

 Trong năm 2019, toàn tỉnh đã vận động quỹ khuyến học (bao gồm cả nguồn vận động “Tiếp bước cho em đến trường”) đạt hơn 39,7 tỷ đồng, đạt 198% kế hoạch năm (kể cả hiện vật quy ra tiền), tăng hơn 3,8 tỷ đồng so năm 2018. Trong đó, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức vận động đạt hơn 29,7 tỷ đồng, riêng ủng hộ tiền mặt vào tài khoản hơn 13,6 tỷ đồng. Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp trong tỉnh đã xét, cấp 3.035 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch. Ngoài ra, Hội Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đã phối hợp vận động cấp hơn 10.410 suất "Học bổng khuyến học" cho học sinh nghèo hiếu học với tổng trị giá gần 6,8 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 54.600 suất với tổng trị giá gần 12,5 tỷ đồng; khen thưởng học sinh giỏi 52.068 suất trị giá hơn 4,7 tỷ đồng; hỗ trợ thầy cô giáo 459 suất, trị giá hơn 155 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa trường lớp hơn 3 tỷ đồng....

Tại hội nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nhân văn của cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân một cách sâu rộng, thường xuyên và liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng tổ chức, địa phương. Mặt khác cần phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công tác khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tốt; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác theo dõi, kịp thời xét, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng... Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục cần thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động " Mỗi nhà giáo và cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; phát huy mô hình tổ, phòng tư vấn học đường ở các trường học... để kịp thời nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, đề xuất hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2019.

TT