Cập nhật lúc 11:58:49 23/12/2019 (Lượt xem: 8682)
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉ

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ III – 2019: Khẳng định vai trò của báo chí trong xây dựng Đảng

BT- Chiều 20/12, Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận lần III năm 2019 (giải Cờ đỏ) đã tổ chức tổng kết và trao thưởng đồng thời phát động giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ IV - năm 2020. Lần thứ III này đã xới lên nhiều vấn đề về khâu tổ chức; thành phần tham gia giải; nội dung các tác phẩm dự thi cần có tính thời sự, dư luận quan tâm tại tỉnh; được thể hiện qua các thể loại như phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký… để tăng tính hấp dẫn của báo chí… Có nghĩa giải Cờ đỏ về xây dựng Đảng hòa quyện vào hoạt động của báo chí, chứ không tách rời trong câu chữ lý luận như nhiều người vẫn nghĩ lâu nay. Và điều đáng nói, cũng phải đến lần thứ III này, giải Cờ đỏ đã lan tỏa hơn, đã làm rõ hơn vai trò rất quan trọng của báo chí trong xây dựng Đảng. Đây là một minh chứng diễn ra trong thực tiễn, vì trước đó, các bậc tiền bối cách mạng như Hồ Chí Minh đã chỉ ra, và tại Nghị quyết Trung ương 5, khóa X (Nghị quyết 16) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới cũng đã nhấn mạnh, báo chí đóng vai trò quyết định trong công tác tư tưởng. Vì chính bản thân của báo chí cách mạng đang đảm đương những vai trò đặc biệt.

Theo Nghị quyết 16, báo chí là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng, là phương tiện quan trọng tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời cũng là diễn đàn của nhân dân để Đảng, Nhà nước nắm rõ hơn đời sống của nhân dân và việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, từ đó hoàn thiện chủ trương, chính sách, sát với yêu cầu của thực tiễn. Chính từ chức năng giám sát và phản biện, báo chí đã kịp thời phê phán thiếu sót, khuyết điểm, đặc biệt là các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Từ đó,  các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Bên cạnh, báo chí cũng là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, ngăn chặn các thông tin xấu độc hại, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng.

Vì vậy, cũng hiểu nhiều hơn những đánh giá của đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận lần thứ III tại lễ tổng kết và trao giải: “Sau 3 năm tổ chức và phát động, giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận đã góp phần tạo nét mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xã hội của tỉnh ngày càng vững mạnh”. Và những gửi gắm rằng, năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng được đặt ra, cần nỗ lực tập trung giải quyết… Do đó, các ban Đảng của Tỉnh ủy, các huyện, thị xã, thành phố cần làm tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin về công tác xây dựng Đảng cũng như các vấn đề liên quan ở các địa phương, giúp những người làm báo có thêm nguồn tư liệu dồi dào, qua đó thực hiện tốt các tác phẩm tham gia dự thi lần thứ IV.

Bích Nghị