Cập nhật lúc 09:43:20 11/12/2019 (Lượt xem: 2392)
Nội dung đơn khiếu nại đã hết th

Nội dung đơn khiếu nại đã hết thời hiệu thụ lý

BT- Vợ chồng ông Đàm Văn Tới và bà Nguyễn Thị Thu, thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam phản ánh: Năm 2001, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã ra Quyết định số 53, thu hồi 3.280 m2 đất của gia đình ông tại thị trấn Thuận Nam để xây dựng khu dân cư trung tâm huyện lỵ, nhưng áp giá đền bù không thỏa đáng, chỉ 900 đồng/m2. Do đó, gia đình ông đề nghị các ngành chức năng huyện xem xét lại giá bồi thường và bán lại diện tích đất 415 m2 bị thu hồi cho gia đình ông sử dụng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Ngày 24/9/2014, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam đã ra Quyết định số 25/QĐ-UBND, giải quyết đơn khiếu nại của ông Tới, bà Thu, với nội dung: Không chấp thuận toàn bộ nội dung khiếu nại được xác định theo biên bản làm việc ngày 9/5/2014, giữa Thanh tra huyện với ông Tới, bà Thu và đã xác định lại nội dung khiếu nại theo đơn ngày 16/12/2013. Tuy nhiên, nội dung đơn khiếu nại này đã hết thời hiệu thụ lý giải quyết theo quy định tại khoản 6, Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011, vì gia đình ông Tới đã nhận tiền đền bù về đất theo quy định và đã bàn giao đất cho huyện từ năm 2001, đến năm 2011 mới phát sinh phản ánh, khiếu nại. Do đó, ngày 11/2/2015, Chủ tịch UBND huyện đã ra Quyết định số 5/QĐ-UBND, thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 25/QĐ-UBND, ngày 24/9/2014 của Chủ tịch UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại của bà Thu. Việc bà Thu đề nghị trả lại diện tích đất 415 m2 cho gia đình bà sử dụng không thể giải quyết được, vì diện tích đất đã được Nhà nước thu hồi để xây dựng khu dân cư trung tâm huyện lỵ từ năm 2001 và hộ bà Thu đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Nam, giai đoạn 2003 - 2020 thì phần diện tích đất này thuộc quy hoạch khu thương mại dịch vụ.

Đến năm 2016, ông Tới tiếp tục khiếu nại, nên Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam đã chủ trì, mời Chủ tịch UBND huyện, UBND thị trấn Thuận Nam, các ngành chức năng huyện để đối thoại với vợ chồng ông Tới, bà Thu về các nội dung khiếu nại, đồng thời đã giải thích, vận động gia đình ông Tới chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngày 16/4/2018, ông Tới có đơn đề nghị UBND tỉnh và UBND huyện xem xét, bán lại diện tích đất 415 m2 đã bị thu hồi cho gia đình ông sử dụng theo giá thỏa thuận. Tuy nhiên, ngành chức năng huyện không giải quyết, vì vị trí đất này nằm trong quy hoạch khu dân cư kết hợp với thương mại dịch vụ của thị trấn Thuận Nam. Đến ngày 12/10/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 4339, với nội dung: Từ nay trở về sau, UBND tỉnh sẽ xếp lưu đơn của ông Tới, bà Thu có nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến vụ việc nêu trên.

Khánh Huyền