Cập nhật lúc 11:18:55 04/12/2019 (Lượt xem: 3902)
Đoàn kiểm tra của Trung ương về

Đoàn kiểm tra của Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Bình Thuận

BT- Ngày 2/12/2019, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do ông Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự buổi làm việc có ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thường xuyên, với những giải pháp trọng tâm. Định kỳ hàng tháng, tập thể Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan có liên quan để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng. Thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát 18 tổ chức đảng, 10 đảng viên về thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản công. Số vụ việc tham nhũng được xem xét, xử lý trách nhiệm 9 vụ và có 10 người đứng đầu bị xem xét trách nhiệm do liên quan đến việc tham nhũng; hiện có 8 người bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ việc tham nhũng. Qua kiểm tra phát hiện, xử lý 20 vụ/38 người tham nhũng, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo 9 vụ/21 người tham nhũng và giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 11 vụ/17 người tham nhũng. Tổng thiệt hại của 20 vụ tham nhũng là 13,46 tỷ đồng và đã thu hồi 8,39 tỷ đồng, đạt 62,35%. Toàn tỉnh đã triển khai 271 cuộc thanh tra tại 701 đơn vị và đã phát hiện sai phạm 21,15 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 4,4 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương đã cơ bản nhất trí, đồng tình với báo cáo của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nên phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đồng bộ, chặt chẽ.

Tuấn Anh