Cập nhật lúc 09:16:12 03/12/2019 (Lượt xem: 2383)
Cấp xã có trách nhiệm bảo dưỡng

Cấp xã có trách nhiệm bảo dưỡng đường nông thôn hư hỏng

BT- Ông Hoàng Văn Thành, ngụ tại xã Nam Chính (Đức Linh) phản ánh: Hiện nay, một số công trình đường giao thông nghiệm thu trong giai đoạn 2013 - 2018, sau một thời gian khai thác, sử dụng nhiều tuyến đường bị xuống cấp, mặt đường lồi lõm, xi măng bong tróc, tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao…Trước thực trạng đường hư hỏng, người dân kiến nghị khi đường giao thông nông thôn xuống cấp thì Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, bảo dưỡng, theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Bình Thuận về phát triển giao thông nông thôn với chủ trương “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” nhằm mục đích thực hiện cứng hóa hệ thống giao thông nông thôn.

Xã hội hóa xây dựng đường bê tông xi măng ở thôn Cam Bình, xã Tân Phước (La Gi)

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Theo quy định tại điều 2, Quy chế quản lý công trình thuộc Đề án giao thông nông thôn do UBND tỉnh ban hành năm 2016, công tác quản lý, bảo trì công trình là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục  kể từ khi công trình đưa vào sử dụng. UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng và tổ chức cho nhân dân khu vực hưởng lợi có nhiệm vụ huy động ngày công để bảo trì công trình, bảo đảm duy trì tốt tình trạng khai thác, kéo dài thời gian sử dụng công trình và phát huy hiệu quả công trình với mục tiêu của Đề án phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020 có 70% số km đường được cứng hóa.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND phường, xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý chất lượng từ khâu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế đến khi thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo quy định để đưa công trình vào sử dụng bảo đảm chất lượng, mỹ quan. Đồng thời, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn. Về kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn thuộc xã quản lý, bị xuống cấp, hư hỏng thì các huyện, xã vận động nhân dân tổ chức duy tu, bảo dưỡng, nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí thi công những con đường giao thông mới.

Tại huyện Đức Linh, địa bàn có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, trong 5 năm qua UBND tỉnh đã hỗ trợ 32,431 tỷ đồng để cùng với vốn hỗ trợ của huyện, vốn huy động đóng góp trong nhân dân xây dựng hơn 174 tuyến đường với chiều dài 60,680 km. Trong năm 2018, 2019 một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn bị xuống cấp nghiêm trọng, huyện Đức Linh và các xã, thị trấn đã vận động đóng góp kinh phí theo chủ trương “xã hội hóa”. Tuy nhiên, tại một số địa bàn có đường xuống cấp, nhưng chưa huy động được nguồn kinh phí trong nhân dân và ngày công lao động để duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn nên đường ngày càng hư hỏng nặng hơn. 

Hồ Nhật