Cập nhật lúc 09:13:12 20/11/2019 (Lượt xem: 3532)
Xác định vị trí đất của ông Phụn

Xác định vị trí đất của ông Phụng là đúng quy định

BT- Ông Nguyễn Phụng, xã Tân Phúc, Hàm Tân phản ánh: Thửa đất của ông Phụng nằm sát với thửa đất của hộ ông Huỳnh Minh Tấn tại xã Tân Phúc bị thu hồi để thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Nhưng các ngành chức năng huyện xác định thửa đất của ông Phụng thuộc vị trí 4, còn thửa đất của ông Tấn lại xác định vị trí 1, nên giá bồi thường của ông Phụng thấp, không hợp lý. Đề nghị các ngành chức năng huyện xác định lại vị trí đất của ông Phụng để áp giá bồi thường cho đúng thực tế.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Thửa đất bị thu hồi của hộ ông Huỳnh Minh Tấn, xã Tân Phúc, Hàm Tân là thửa đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư. Căn cứ theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 5 của quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh) thì giá đất của hộ ông Tấn được xác định bằng giá đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1 cùng vùng. Đối với thửa đất bị thu hồi của hộ ông Nguyễn Phụng không nằm trong phạm vi khu dân cư, không nằm giáp ranh với khu dân cư, không nằm giáp ranh với thửa đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở có nhà ở trong khu dân cư. Do đó, áp dụng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5 của quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh), được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh thì thửa đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Phụng bị thu hồi thuộc vị trí 4, do đáp ứng 1 điều kiện là nằm cách xa khu dân cư không quá 500 m tính theo đường vận chuyển và không đáp ứng các điều kiện sau: không tiếp giáp với đường giao thông rộng 4 m trở lên; không thuộc vùng có nước tưới tiêu chủ động từ 70% trở lên (theo quy định tại Quyết định số 1104/QĐ-UBND, ngày 6/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục các vùng có mức tưới tiêu chủ động từ 70% trở lên vào thời điểm năm 2019 trên địa bàn tỉnh); không có độ phì từ mức trung bình trở lên (áp dụng phụ lục kết quả phân tích loại độ phì và bản đồ phân loại độ phì ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-UBND, ngày 5/2/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả phân loại độ phì đất nông nghiệp huyện Hàm Tân.

Như vậy, các ngành chức năng huyện Hàm Tân đã xác định thửa đất của hộ ông Nguyễn Phụng thuộc vị trí 4 để thu hồi, bồi thường, hỗ trợ là đúng quy định của pháp luật.

Khánh HuyỀn