Cập nhật lúc 09:50:07 19/11/2019 (Lượt xem: 3076)
Người tham gia kháng chiến được

Người tham gia kháng chiến được hưởng điều dưỡng

BT- Ông L.V.A, ngụ tại xã Phan Rí Thành ( Bắc Bình) phản ánh: Hiện nay một số người ở địa phương Bắc Bình đã từng tham gia kháng chiến, nay nghỉ hưu hưởng lương hưu từ cơ quan BHXH. Trong thời gian qua, đối tượng này không được hưởng chế độ an dưỡng, điều dưỡng theo quy định của Nhà nước mà địa phương chỉ ưu tiên cho đối tượng thương binh, bệnh binh… như vậy là chưa đúng. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hàng năm cần quan tâm các đối tượng tham gia kháng chiến, vì đa số những người này đã lớn tuổi, sức khỏe hạn chế.

Chăm sóc sức khỏe cho người tham gia kháng chiến.

 Qua tìm hiểu vấn đề nêu trên, chúng tôi được biết: Tại Thông tư liên bộ số 13 giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ đã quy định rõ đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe gồm đối tượng được điều dưỡng mỗi năm 1 lần và đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm 1 lần. Các trường hợp được điều dưỡng 1 năm 1 lần gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945; cha, mẹ đẻ chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có 2 con là liệt sỹ trở lên; bà mẹ VNAH; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; người có công giúp cách mạng được Nhà nước tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc bằng “Có công với nước”. Trường hợp được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm 1 lần gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sỹ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ; vợ hoặc chồng liệt sỹ; con liệt sỹ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ảnh hưởng chất độc hóa học dưới 81%; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người có công giúp cách mạng trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng…

Như vậy, trường hợp của  ông L.V.A, ngụ tại xã Phan Rí Thành không nói rõ đối tượng tham gia kháng chiến thuộc trường hợp nào nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể. Nhưng nếu ông là cán bộ hưu trí hưởng lương hưu từ cơ quan BHXH,  trước đây đã từng tham gia kháng chiến thuộc các đối tượng nói trên thì được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm hoặc 2 năm 1 lần theo điều 4, Thông tư liên tịch số 13 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành ngày    3/6/2014.            

 HỒ NHẬT