Cập nhật lúc 09:48:01 19/11/2019 (Lượt xem: 2592)
Sớm cấp giấy chứng nhận cho 13 h

Sớm cấp giấy chứng nhận cho 13 hộ dân

BT- Cử tri xã Tân Thắng, Hàm Tân phản ánh: Từ năm 1997 đến nay, 13 hộ dân của xã Tân Thắng đã quản lý, sử dụng 26 ha đất nằm trong khu vực dự án trồng cây ăn quả Sông Tram, nhưng chưa được các ngành chức năng huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm sản xuất.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Ngày 11/6/1997, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1242/QĐ-UBND-BT, thu hồi 180 ha đất lâm nghiệp trong lâm phận của Lâm trường Hàm Tân (cũ) giao cho 3 chủ dự án là bà Lưu Thị Kim Anh, bà Nguyễn Thị Tuyết, ông Nguyễn Xuân Thanh để trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. Đến năm 2002, UBND huyện Hàm Tân đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 chủ dự án, với tổng diện tích 154,06 ha, trong đó bà Anh 54,06 ha, bà Tuyết 51,58 ha, ông Thanh 51,42 ha. Phần diện tích đất còn lại khoảng 26 ha của 13 hộ dân đang sử dụng ổn định cho đến nay, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân là do các chủ dự án không thực hiện thỏa thuận bồi thường, giải tỏa 26 ha đất của 13 hộ dân.

Để có cơ sở cho các chủ dự án tiến hành thỏa thuận bồi thường theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho 13 hộ dân sử dụng đất ổn định từ năm 1997 đến nay. Ngày 2/10/2019, UBND huyện đã có Công văn số 3295, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND-BT, ngày 11/6/1997 của UBND tỉnh từ 180 ha xuống còn 154,06 ha cho phù hợp với thực tế hiện nay. Trên cơ sở đó, UBND huyện có cơ sở xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 13 hộ dân tại xã Tân Thắng. Sau khi có quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Tân Thắng thông báo và hướng dẫn cho các hộ dân thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh