Cập nhật lúc 11:09:15 18/11/2019 (Lượt xem: 2205)
Tăng cường xử lý vi phạm môi trư

Tăng cường xử lý vi phạm môi trường trong chăn nuôi

BT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND tăng cường quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. Theo đó đối với các dự án trong lĩnh vực chăn nuôi này không chấp hành quy định bảo vệ môi trường đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục, Sở Tài nguyên & Môi trường và phòng cùng cấp đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cấp phép cho ngừng hoặc ngừng một phần cơ sở, trang trại để khắc phục. Nếu các chủ đầu tư không có khả năng khắc phục thì  Sở Tài nguyên & Môi trường và phòng cùng cấp đề nghị UBND tỉnh hoặc UBND huyện cho chấm dứt hoạt động trang trại, cơ sở chăn nuôi, theo quy định tại Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư. Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND cấp huyện tham mưu trong vấn đề trên… Đồng thời, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm môi trường lĩnh vực chăn nuôi heo định kỳ 2 lần/năm (trước ngày 15/6 và 15/12), hoặc báo cáo đột xuất để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo môi trường hoạt động này.

T.Kh