Cập nhật lúc 11:03:38 18/11/2019 (Lượt xem: 6578)
Từ 1/1/2020

Từ 1/1/2020: Cấp thẻ căn cước công dân thay cho CMND trên cả nước

BT- Theo lộ trình đề ra tại Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014,  đầu năm 2020 là thời điểm thẻ CCCD được cấp thống nhất trên cả nước, thay vì chỉ một số địa phương như hiện nay.

Nếu trước đây, đa phần người dân sử dụng chứng minh nhân dân (CMND), thì kể từ ngày Luật CCCD có hiệu lực (1/1/2016), việc cấp thẻ CCCD đã được triển khai ở 16 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, Điều 38 Luật CCCD quy định: Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD để triển khai thi hành theo luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2016; chậm nhất từ ngày 1/1/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của luật này.

Đồng thời, các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ CMND được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019. Như vậy, theo quy định nêu trên của luật, bắt đầu từ ngày 1/1/2020, việc cấp thẻ CCCD sẽ được thực hiện trên cả nước. Khi làm thủ tục cấp đổi CMND hết hạn hoặc trường hợp CMND bị mất thì người dân sẽ được cấp thẻ CCCD, thay vì CMND.

Để triển khai cấp thẻ CCCD trên cả nước từ năm 2020, vừa qua Bộ Công an đã ban hành Thông tư 40/2019 quy định mới về trình tự, thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD. Thông tư này áp dụng từ ngày 18/11/2019. Trường hợp CMND còn rõ nét thì cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng CMND chưa cắt góc cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD. Khi trả thẻ CCCD mới cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó và trả cho người đến nhận thẻ CCCD. Nếu công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua bưu điện thì tiến hành cắt góc và trả CMND đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân. Trường hợp CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp giấy xác nhận số CMND. Trường hợp công dân mất CMND 9 số khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND 9 số đã mất.

C.Nam