Cập nhật lúc 09:21:34 14/11/2019 (Lượt xem: 2195)
Bắc Bình

Bắc Bình: Khoanh vùng 42 đối tượng chuyên phá rừng

BT - Thông qua công tác nắm bắt địa bàn, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình đã thống kê trên địa bàn huyện hiện có 42 đối tượng chuyên phá rừng. Trong đó, xã Phan Sơn 8 đối tượng, xã Phan Lâm 7 đối tượng, xã Sông Lũy 17 đối tượng, xã Phan Tiến 10 đối tượng. UBND các xã đã mời các đối tượng chuyên phá rừng lên làm việc. Tuy nhiên những đối tượng này đều vắng mặt. Hiện kiểm lâm địa bàn đang tiếp tục tham mưu UBND xã đến từng hộ vào thời gian thích hợp để tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết không trực tiếp hoặc gián tiếp phá rừng.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình đã trực tiếp làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng và UBND các xã: Ninh Loan, Đà Loan và Công an huyện Đức Trọng rà soát, thống kê danh sách chủ các phương tiện xe hoán cải thuộc diện nghi vấn tham gia phá rừng khu vực giáp ranh. Đến ngày 10/9/2019, ngành chức năng huyện Đức Trọng đã thống kê được trên địa bàn có 19 phương tiện nghi vấn. UBND các xã đã cho chủ xe hoán cải ký cam kết không sử dụng các phương tiện này để lưu hành và không tham gia khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Mai Vân