Cập nhật lúc 08:30:40 12/11/2019 (Lượt xem: 4850)
Giao hơn 5

Giao hơn 5.000 m² đất xây dựng Trường THCS Thủ Khoa Huân

BT - UBND tỉnh vừa có quyết định về việc giao đất nhằm đầu tư xây dựng Trường THCS Thủ Khoa Huân trên địa bàn phường Hàm Tiến - TP. Phan Thiết. Theo đó giao diện tích 5.024,2 m² đất đã được địa phương hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cho UBND TP. Phan Thiết để đầu tư xây dựng Trường THCS Thủ Khoa Huân tại địa bàn nói trên.

Cũng theo quyết định này, Sở Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp UBND TP. Phan Thiết, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Hàm Tiến xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa. Bên cạnh đó thông báo cho UBND TP. Phan Thiết nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật, chỉnh lý hồ sơ địa chính cũng như hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng đất theo luật định… Đối với UBND TP. Phan Thiết có trách nhiệm sử dụng đất đúng ranh giới, diện tích, mục đích đất được giao, ngoài ra chấp hành nghiêm việc sử dụng đất theo luật định, đồng thời tiến hành lập thủ tục đầu tư xây dựng Trường THCS Thủ Khoa Huân theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước…

Đ.Q