Cập nhật lúc 09:44:22 11/11/2019 (Lượt xem: 2737)
Ông Mẫn sớm lập hồ sơ giao đất t

Ông Mẫn sớm lập hồ sơ giao đất theo quy định

BT- Ông Lê Văn Mẫn, xã Tân Xuân, Hàm Tân phản ánh: Lâu nay, ông đã làm đơn khiếu nại Quyết định số 647/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu hồi đất lấn chiếm của ông để giao cho UBND xã Tân Xuân quản lý đưa vào quy hoạch nghĩa trang xã. Nhưng các ngành chức năng huyện chưa giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại của ông.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Thực hiện Công văn số 2670/VP-NC, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh, UBND huyện Hàm Tân đã tổ chức cuộc họp các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và ra Thông báo số 519, ngày 3/8/2018, với nội dung như sau: UBND xã Tân Xuân phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân, các ngành chức năng trích đo hoặc trích lục bản đồ địa chính diện tích đất khoảng 4,8 ha của hộ ông Lê Văn Mẫu đang lấn chiếm sử dụng. Trong đó phân thành 2 thửa đất, 1 thửa giao cho UBND xã Tân Xuân quản lý đưa vào quy hoạch nghĩa trang 2 ha và 1 thửa dự kiến giao cho hộ ông Mẫn sử dụng khoảng 2,8 ha. Đồng thời mời ông Mẫn đến làm việc, đề nghị có văn bản giao lại diện tích 4,8 ha đất cho Nhà nước quản lý và hướng dẫn ông Mẫn lập hồ sơ giao 2,8 ha (sau khi trừ 2 ha giao cho UBND xã Tân Xuân quản lý) theo quy định. Nếu ông Mẫn chấp thuận thì tiến hành cắm mốc tại thực địa. Nhưng qua làm việc ông Mẫn không đồng ý giao lại 4,8 ha đất cho Nhà nước quản lý mà đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông 2,8 ha trước khi tác động đến 2 ha đất còn lại.

Hiện công tác đo đạc cắm mốc tại thực địa đã xong, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cùng với UBND xã Tân Xuân đã nhiều lần động viên, hướng dẫn ông Mẫn lập hồ sơ giao đất theo quy định. Nhưng ông Mẫn không phối hợp thực hiện, nên chưa thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2,8 ha cho ông Mẫn theo Thông báo số 519 của UBND huyện.

Tuấn Anh