Cập nhật lúc 16:24:02 07/11/2019 (Lượt xem: 3310)
Nghị định 40/2019 cắt giảm trên

Nghị định 40/2019 cắt giảm trên 25 thủ tục hành chính

BTO- Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp Tổng cục Môi trường tập huấn các quy định pháp luật bảo vệ môi trường năm 2019 vào sáng nay (7/11).

Ra quân bảo vệ môi trường.

Báo cáo viên Tổng cục Môi trường đã giới thiệu Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản có liên quan cho hơn 350 đại biểu là cán bộ, công viên chức các sở ngành, đơn vị, địa phương phụ trách môi trường, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Nghị định 40/2019 đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Nghị định đã cắt giảm trên 25 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, công khai minh bạch, phân cấp mạnh cho địa phương về bảo vệ môi trường, tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 15 - 25 ngày; đồng thời lồng ghép một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo…

  Nghị định trên đã sửa đổi, bổ sung các nghị định 18, 19, 38, 127 trước đây của Chính phủ về bảo vệ môi trường, đồng thời nhấn mạnh quan điểm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

T. Khoa