Cập nhật lúc 09:14:08 07/11/2019 (Lượt xem: 2504)
Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụn

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tất

BT- Cử tri thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình phản ánh: Hộ ông Trần Tất, thị trấn Chợ Lầu đã lấn chiếm đất của đình làng Hòa Thuận và theo bản đồ 364 thuộc UBND xã Phan Hiệp quản lý. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm giải quyết, trả lại đất cho đình làng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Trên cơ sở kết luận số 6, ngày 5/11/2015 của Thanh tra huyện, UBND huyện Bắc Bình đã có Quyết định số 5644/QĐ-UBND, ngày 14/6/2017, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 013966, cấp ngày 23/1/2008 cho hộ ông Trần Tất và bà Nguyễn Thị Ngọc (ở thôn Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu), với diện tích 14.094 m2, tờ bản đồ số 2 tại xã Phan Hiệp. Lý do thu hồi là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Tất chưa đúng diện tích và không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Cụ thể có khoảng 1.000 m2/ 14.094 m2 đất tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Trần Tất thuộc đất của đình làng Hòa Thuận bị hộ ông Trần Tất lấn chiếm vào năm 2006.

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Bình phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, UBND xã Phan Hiệp thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 013966, cấp ngày 23/1/2008 cho hộ ông Trần Tất. Đồng thời, giao cho UBND xã Phan Hiệp tổ chức cuộc họp mời hộ ông Trần Tất và Ban bảo vệ di tích Đình làng Hòa Thuận để xác định lại ranh giới đất và tổ chức xét tính pháp lý đối với diện tích 14.094 m2 đất để đề nghị UBND huyện cấp quyền sử dụng đất theo đúng diện tích thực tế. Nhưng qua kiểm tra hộ ông Trần Tất không chịu nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 013966 cho các ngành chức năng huyện. Do đó, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cùng với các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã tham mưu UBND huyện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 013966 của hộ ông Trần Tất theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh