Cập nhật lúc 15:04:52 01/11/2019 (Lượt xem: 1063)
Ô nhiễm môi trường vì chăn nuôi

Ô nhiễm môi trường vì chăn nuôi heo: Sao lại quá “nhây”?

BTO- Chuyện các trang trại nuôi heo vi phạm về ô nhiễm môi trường là chuyện “biết rồi, nói mãi” nhưng vẫn tiếp tục vi phạm khiến mỗi lần tiếp xúc cử tri người dân liên tục kiến nghị.

Còn nhớ cách đây gần 2 tháng, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về môi trường khi để 2 trang trại nuôi heo nhưng chưa đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo quy định; và đến nay lại có thêm 1 trang trại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hoàng T&T  thả nuôi heo trong giai đoạn xây dựng.

 Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Mới đây nhất, ngày 31/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong tiếp tục ký văn bản  yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với việc các trang trại thả heo nuôi khi trang trại chưa đủ điều kiện thả nuôi theo quy định; trong đó có cả việc chưa đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.

Đối với các chủ trang trại chăn nuôi heo chưa chấp hành nộp phạt hoặc chậm nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh gồm 3 trang trại: Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Đông Hiệp của Công ty TNHH Đông Hiệp, Trang trại chăn nuôi heo Phú Hùng Mạnh, Trang trại chăn nuôi heo nái đẻ của Công ty TNHH Việt Đức.  

Các trang trại không khắc phục hoặc không có khả năng khắc phục ô nhiễm gồm 3 trang trại: Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Đông Hiệp của Công ty TNHH Đông Hiệp, Trang trại chăn nuôi heo nái đẻ của Công ty TNHH Việt Đức, Trang trại chăn nuôi heo nái đẻ Nam Hà của Công ty TNHH MTV TMDV Chăn nuôi Tấn Phát Đồng Nai.

Sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư để khắc phục vi phạm môi trường mà các Chủ đầu tư trang trại nêu trên không có khả năng khắc phục thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chấm dứt hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định.
Riêng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Đông Hiệp của Công ty TNHH Đông Hiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Hàm Tân khẩn trương kiểm tra, theo dõi việc chấp hành không tiếp tục nhập heo mới theo cam kết của công ty, nếu công ty chưa chấp hành thì xử lý nghiêm và yêu cầu Công ty khẩn trương chấp hành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/ 2019.

Thiết nghĩ các cấp, ngành liên quan nên kiên quyết hơn trong xử lý chuyện này, quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư để khắc phục vi phạm môi trường và chấm dứt hoạt động đối với các dự án chăn nuôi heo không chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đã bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm nhiều lần nhưng vẫn chây ỳ, không khắc phục hoặc không có khả năng khắc phục theo quy định đối với các dự án đã nêu. Tránh tình trạng “nhây”, chây ì, đảm bảo tính nghiêm minh, tuân thủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thu Thủy