Cập nhật lúc 10:59:39 25/10/2019 (Lượt xem: 334)
Ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ b

Ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

BT-  Ngày 9/10/2019, UBND tỉnh có Công văn số 3828/UBND-KGVXNV chỉ đạo ngăn chặn hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT và sử dụng hợp lý, hiệu quả Quỹ BHYT.

UBND tỉnh yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thường xuyên thông báo cho Sở Y tế về những trường hợp sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư quá mức cần thiết, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú chưa đúng quy định để cơ quan quản lý kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở y tế; phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo tổ chức thanh, kiểm tra công tác khám bệnh chữa bệnh BHYT, đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc quyền quản lý, để kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT. Sở Tài chính trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập không bảo đảm bù đắp chi phí từ nguồn thu qua dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT; Sở Y tế, tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, về khám, chữa bệnh; chú ý các nội dung liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật BHYT, Luật Khám, chữa bệnh, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế… Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường công tác tự kiểm tra, phòng chống hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh BHYT. Trong đó, chú ý đến các nội dung như: Chỉ định dịch vụ khám, chữa bệnh nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng lạm dụng chỉ định điều trị nội trú, chỉ định dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng (xét nghiệm, nội soi, chẩn đoán hình ảnh...) kê đơn thuốc quá mức cần thiết, ghi tên dịch vụ kỹ thuật, tên chẩn đoán không đúng với tình trạng bệnh để được chi trả với giá dịch vụ cao hơn; kiểm tra, giám sát công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc BHYT, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh để chiếm dụng thuốc, tiền của Quỹ BHYT...

S Hương