Cập nhật lúc 11:01:02 24/10/2019 (Lượt xem: 6213)
Đề án xây dựng đô thị thông minh

Đề án xây dựng đô thị thông minh: Chọn TP. Phan Thiết triển khai thí điểm

BTO- UBND tỉnh vừa nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam báo cáo về Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chủ trì, cùng tham dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa - Trưởng ban Điều hành Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Đại diện nhóm tư vấn trao đổi về những nội dung liên quan đề án.

Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận dự kiến thực hiện qua 3 giai đoạn (2019 - 2022, 2023 - 2025 và giai đoạn sau 2025), khi triển khai sẽ lấy người dân làm trọng tâm. Đồng thời hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng tiện ích, tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý đô thị thông minh…

Sau khi đại diện các sở ngành trong tỉnh tham gia góp ý kiến, nhóm tư vấn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trao đổi, làm rõ một số nội dung mà địa phương quan tâm. Nhất là trong xác định, lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên tập trung triển khai bước đầu để tạo nền tảng, tìm kiếm các giải pháp mang tính khả thi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cho rằng đề án do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên cần làm rõ hơn các giải pháp đề xuất, lĩnh vực ưu tiên triển khai ở giai đoạn đầu (2019 - 2022), trong đó cần thiết bổ sung nội dung quản lý đất đai thông qua số hóa…

Theo đề nghị, đề án này tiếp tục làm rõ thêm về 6 trụ cột xây dựng đô thị thông minh tại Bình Thuận, cụ thể là: Quản trị thông minh, kinh tế thông minh, môi trường thông minh, giao thông thông minh, đời sống thông minh, công dân thông minh cũng như phương án tài chính (nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn) để thực hiện.

Thống nhất đề xuất của đơn vị tư vấn, lãnh đạo tỉnh đã đồng ý chọn TP. Phan Thiết triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh ngay sau khi Đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Q.TÍN