Cập nhật lúc 09:12:00 24/10/2019 (Lượt xem: 2414)
Nhiều mô hình về an sinh xã hội

Nhiều mô hình về an sinh xã hội, bảo vệ môi trường

BT- Hội Nông dân huyện Tuy Phong cùng Đồn Biên phòng Liên Hương đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2025 về việc vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Theo đó, tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Phối hợp xây dựng tổ chức Hội Nông dân và Đồn Biên phòng vững mạnh toàn diện, vận động, hướng dẫn đẩy mạnh nông dân thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực ven biển, điển hình là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Trong đó, chú trọng thực hiện các mô hình, chương trình về an sinh xã hội, bảo vệ môi trường như “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường”, “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Hãy làm sạch biển”, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai… Ngoài ra, còn phối hợp vận động, hướng dẫn nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, thực hiện có hiệu quả các mô hình đã và đang triển khai về giữ gìn an ninh trật tự.

M.Vân