Cập nhật lúc 14:07:51 22/10/2019 (Lượt xem: 2807)
Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

BT- Đây là chủ đề của “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019 vừa được UBND tỉnh triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 15/11 - 15/12.

Tặng hoa và quà cho 4 tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng chống bạo lực giới tại huyện Hàm Tân.

Mục đích của tháng hành động nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Cùng với đó, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Theo đó, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2019. Huyện Bắc Bình là địa bàn được tổ chức lễ phát động tháng hành động cấp tỉnh, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15 - 18/11. Cấp huyện sẽ tổ chức lễ phát động trong khoảng thời gian từ ngày 18 - 25/11.

Song song đó, tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh và địa phương. Đặc biệt treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn. Tổ chức các hội thi về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động như: thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, tuyên truyền viên giỏi, hội diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao… Đồng thời, gặp mặt và biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Chú trọng truyền thông qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh truyền thông xã hội. Sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng. Mặt khác, đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra tháng hành động.

Để các hoạt động của tháng hành động tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Bắc Bình tổ chức lễ phát động Tháng hành động năm 2019 cấp tỉnh tại huyện Bắc Bình. Đồng thời, hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai tháng hành động năm 2019 theo quy định. Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” tại các xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

KIM ANH