Cập nhật lúc 09:19:39 18/10/2019 (Lượt xem: 350)
Nợ giảm nhờ thực hiện quyết liệt

Nợ giảm nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp

BT- Đến đầu tháng 10/2019, số tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các đơn vị, doanh nghiệp hơn 88.091 triệu đồng, chiếm 3,79% kế hoạch thu, giảm 4,16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số nợ phải tính lãi 36.563 triệu đồng, chiếm 1,57% kế hoạch thu. Một số địa bàn có tỷ lệ nợ phải tính lãi thấp như: BHXH huyện Phú Quý 0,14%; Hàm Thuận Bắc 0,30%; Tánh Linh 0,39%; Hàm Thuận Nam 0,49%...

Số nợ giảm có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có công tác hậu kiểm luôn được BHXH tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai tích cực tại các đơn vị nghiệp vụ từ BHXH tỉnh đến BHXH huyện. Trong 9 tháng của năm 2019 toàn tỉnh đã thực hiện hậu kiểm tại 1.083 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), nội dung hậu kiểm tập trung thực hiện công tác kiểm tra, đối chiếu nội dung hồ sơ đơn vị SDLĐ cung cấp với tờ khai tham gia; điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT; kiểm tra, đối chiếu chứng từ chuyển tiền đóng bảo hiểm… Qua kiểm tra đã đề nghị các đơn vị khắc phục những sai sót và yêu cầu khai báo điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời để tránh phát sinh tiền lãi truy đóng. Mặt khác, BHXH đã tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH tại 93 đơn vị, kiểm tra 60 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu đơn vị khắc phục tổng số tiền nợ BHXH, BHYT là 13.121 triệu đồng; thu hồi về quỹ BHYT do các cơ sở KCB thanh toán chưa đúng quy định số tiền 2.078 triệu đồng. Đồng thời xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị chậm đóng bảo hiểm.

Trong 9 tháng qua, tuy toàn tỉnh khai thác và phát triển mới 197 đơn vị với 801 lao động, bình quân 4 lao động/doanh nghiệp. Song, số đơn vị tăng mới chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, sử dụng ít lao động, hoặc sử dụng lao động gia đình, lao động công nhật, khoán việc... Trong khi đó, những doanh nghiệp có sử dụng số lao động tương đối nhiều thì tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, thường biến động nhiều về lao động; số lao động tăng mới không bù được số lao động giảm như: Công ty TNHH Right Rich giảm 1.615 lao động; Công ty CP may Nhà bè - Xí nghiệp may Đức Linh giảm 475 lao động; Chi nhánh Công ty CP may Bình Thuận - Nhà Bè Tuy Phong giảm 783 lao động; Công ty TNHH Du Hưng giảm 359 lao động; Công ty TNHH May Thuận Tiến giảm 368 lao động... Đáng lưu ý là một số đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN mất tích, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, giải thể, phá sản hoặc ngưng hoạt động nhưng chưa có hướng dẫn xử lý. Hiện số doanh nghiệp này có trên 111 đơn vị còn nợ 10.600 triệu đồng thuộc nhóm nợ khó thu. Trong 3 tháng còn lại năm 2019, BHXH Bình Thuận phối hợp với các ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ, phấn đấn đến cuối năm số nợ giảm xuống dưới 1,42% số thu.

 S. HƯƠNG