Cập nhật lúc 08:47:22 14/10/2019 (Lượt xem: 1564)
Ngày 17/10

Ngày 17/10, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh

BT- Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ III, năm 2019 có chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực và phát triển” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào DTTS tỉnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Đồng thời, tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2019. Đây cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội sẽ triệu tập 250 đại biểu chính thức là người DTTS tiêu biểu đại diện cho trên 101.000 người của 34 DTTS trên địa bàn tỉnh. Tại đại hội sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của đồng bào DTTS như cồng chiêng, cối chày giã gạo, kèn saranai, lục lạc, trống ghinăng và parranưng, hàng mỹ nghệ, thổ cẩm các dân tộc Chăm, K’ho…

Thanh Duyên