Cập nhật lúc 09:38:40 12/10/2019 (Lượt xem: 1773)
Quán triệt

Quán triệt, triển khai 3 nghị quyết về xây dựng hội nông dân

BTO- Sáng 11/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tham dự có các cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh và cán bộ chuyên trách Hội nông dân các địa phương.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã quán triệt Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06- NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 Cụ thể, Nghị quyết số 04 nhấn mạnh: Mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp thể hiện sự đổi mới phương thức tập hợp hội viên, khắc phục được phần lớn những nhược điểm, hạn chế, khó khăn, yếu kém trong sinh hoạt chi hội, tổ hội trong nhiều năm qua. Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở hội ngày càng vững mạnh. Riêng nội dung Nghị quyết 05 khẳng định: Hội viên nông dân Việt Nam thực sự là lực lượng chủ đạo tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, việc làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn, tuyển chọn, bố trí, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở hội…là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết số 06… 

K.H