Cập nhật lúc 14:45:40 11/10/2019 (Lượt xem: 1783)
Phòng

Phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế

BT- Để kịp thời ngăn chặn hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ BHYT, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Theo đó Sở Y tế tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT, công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, về khám chữa bệnh. Đặc biệt, phải chú ý các nội dung liên quan đến khám chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật BHYT, Luật Khám chữa bệnh và Nghị quyết số 05/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và Điều 216 về tội trốn đóng BHYT, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật hình sự.

 Phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo tổ chức thanh kiểm tra công tác khám bệnh chữa bệnh BHYT; đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý; phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ BHYT, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHYT.

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tại đơn vị mình; đặc biệt chú trọng đến việc chỉ định dịch vụ khám chữa bệnh nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng lạm dụng chỉ định điều trị nội trú, chỉ định dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, kê đơn thuốc quá mức cần thiết; ghi tên dịch vụ kỹ thuật, tên chẩn đoán không đúng với tình trạng bệnh nhằm được chi trả với giá dịch vụ cao hơn.

Ngoài ra, kiểm tra, giám sát công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc BHYT, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh để chiếm dụng thuốc, tiền của quỹ BHYT. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao phụ trách, quản lý...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên thông báo cho Sở Y tế về những trường hợp sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư quá mức cần thiết, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú chưa đúng quy định để các cơ quan quản lý kịp thời kiểm tra chấn chỉnh các cơ sở y tế.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập không bảo đảm bù đắp chi phí từ nguồn thu qua dịch vụ khám chữa bệnh BHYT.

Được biết, thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi quỹ BHYT, ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ BHYT, đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do một bộ phận người lao động trong ngành y tế thiếu kiến thức và hiểu biết chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về tổ chức khám chữa bệnh; sự phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót và giải quyết vướng mắc phát sinh.

Hoàng Minh Thuần