Cập nhật lúc 09:25:56 11/10/2019 (Lượt xem: 614)
Thu hồi vào quỹ  hơn 19 tỷ đồng

Thu hồi vào quỹ  hơn 19 tỷ đồng do sai phạm

BT- Ngay từ đầu năm 2019, giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bình Thuận đã chỉ đạo thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh tra các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật. Đến hết tháng 9/2019 thanh tra chuyên ngành đã thực hiện thanh tra tại 93 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra 60 đơn vị (30 đơn vị sử dụng lao động, 20 đơn vị đại lý thu, đại diện chi trả, 5 đơn vị BHXH huyện và 5 cơ sở khám chữa bệnh). Đồng thời, phối hợp thanh, kiểm tra liên ngành tại 49 đơn vị. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu đơn vị khắc phục số tiền nợ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) hơn 13.121 triệu đồng (đã thu số nợ 7.327 triệu đồng); yêu cầu đơn vị truy đóng cho 235 lao động, với tổng số tiền 2.217 triệu đồng, (đã thu được 516 triệu đồng); thu hồi về quỹ BHYT do cơ sở KCB thanh toán chưa đúng quy định số tiền 2.078 triệu đồng. Mặt khác, đề nghị thu hồi về quỹ BHXH số tiền 42 triệu đồng hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định. Sau khi kiểm tra tại 5 cơ sở KCB BHYT, giám đốc BHXH tỉnh đã ban hành văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm hợp đồng KCB BHYT. Qua thanh, kiểm tra ngoài số tiền nợ thu hồi về quỹ BHXH, thanh tra chuyên ngành đã tham mưu cho giám đốc BHXH, UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 8 đơn vị với số tiền là 510 triệu đồng (Chi nhánh Công ty CPĐT 577 tại Bình Thuận 39,9 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng BMT 19 triệu đồng; Công ty cổ phần khách sạn và du lịch Bảo Việt 73 triệu đồng; Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Opera (UBND tỉnh phạt) 150 triệu đồng; Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Kỳ Lân (UBND tỉnh phạt) 150 triệu đồng; Khu liên hợp xử lý chất thải - sản suất phân hữu cơ - Chi nhánh Công ty Đa Lộc 48 triệu đồng; Công ty TNHH công nghệ môi trường Minh Khôi 13 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên chế biến Cát Bình Thuận 17 triệu đồng).

Cơ quan BHXH tỉnh cũng đã chuyển hồ sơ của 8 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài nhiều năm, đã xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn chây ì, tiếp tục để nợ chuyển sang cơ quan công an xem xét về hành vi nợ bảo hiểm kéo dài. (Công ty cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận, Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ du lịch Suối Tiên Mũi Né, Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Rồng Đất Phan, Công ty TNHH Đại Lạc, Công ty TNHH Tổng hợp Hoàng Thanh, Công ty cổ phần Tư vấn Á Đông, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Đăng). Cơ quan công an đã trực tiếp làm việc với 4 đơn vị: Có 2 đơn vị khắc phục toàn bộ số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và nộp đầy đủ tiền xử phạt vi phạm hành chính (DN tư nhân Dịch vụ du lịch Suối Tiên Mũi Né, Công ty TNHH Đại Lạc); 1 đơn vị khắc phục toàn bộ số tiền nợ, nhưng chưa nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Tư vấn Á Đông); 1 đơn vị khắc phục một phần tiền nợ kéo dài, nhưng chưa nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính (Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận).

S. HƯƠNG